Välkommen

Ledarhund i seleSLHF är Sveriges förening för ledarhundsförare, en rikstäckande förening och arbetar både med intressepolitiska frågor och utbildning/träffar för synskadade med ledarhund. SLHF är en brukarorganisation vilket betyder att alla förtroendevalda i föreningen själva är ledarhundsförare.

I SLHF:s stadgar står det “SLHF är en rikstäckande, fristående och partipolitiskt obunden förening, som har till ändamål att tillvarata ledarhundsförarnas gemensamma intressen.” Det innebär att SLHF finns till för att sprida information om ledarhundens betydelse i samhället, arbeta för att öka tillgänligheten för personer med synnedsättning som använder ledarhund samt anordna kurser och utbildningar för ledarhundsförarna.

Ditt stöd är viktigt! Visa att du bryr dig genom att… Gilla oss på Facebook!

Otillgänglighet måste klassas som diskriminering

Ett prioriterat arbetsområde för SLHF är tillgänglighet för ledarhundsekipage i det offentliga rummet. Vi i SLHF tycker det är en självklarhet att ledarhundsekipage ska ha tillträde till alla offentliga lokaler, caféer, restauranger, butiker, apotek och liknande platser. Vi tror att detta bäst kan uppnås med en antidiskrimeringslag.

Alltomlinser.se stödjer SLHF